image

לקוחותינו

לקוחות החברה נהנים מחשיפה וקישור לגורמים רבים הקשורים לתחום פעילותם.

חשיפה זו יוצרת ערך מוסף עסקי אדיר המתבטא גם בתוצאותיהם העסקיות.

בין לקוחותינו ניתן למצוא חברות מהתחומים הבאים:

 • גופי סחר
 • מפעלי תעשיה
 • קמעונאות
 • יצרני מזון
 • חברות שירותים
 • חברות סטארטאפ
 • יזמים
 • פיתוח מוצרים
 • אנרגיה מתחדשת
 • חומרי גלם
 • בנייה ותשתיות
dell
dell
dell
dell
dell
dell
dell
dell
dell
dell
dell
dell
dell
dell
dell
dell
dell
dell
dell
dell
dell
dell
dell
dell
dell
dell
dell
dell