image

השירותים שלנו

התמחותנו המרכזית "לשים את המוצר/השירות על המדף" באמצעים שונים ולהוביל למכירות.


באמצעות רשת עסקית ייחודית אותה פיתחה CIMT GROUP נהנים לקוחותינו מגישה יעילה וייחודית לגופים ההמובילים בשוק האמריקאי, למפיצים וללקוחות הקצה אותם מחפשים להתקשרות.


מודל הפעולה שלנו מספק ללקוחתנו תוצאות מדידות וכספיות, כלומר יותר מכירות בשוק תוך פרק זמן מהיר ובאופן היעיל והזול ביותר.


מטרתנו המרכזית היא שהלקוחות ייהנו מתוצאות עסקיות טובות יותר ולאורך זמן.


לחברה מחלקות פרסום, שיווק ומכירה עצמאיים המביאים ערך ייחודי ללקוחותיה לרבות יכולות און ליין חדשניות.


מערך השיווק הפרסום והמכירות שלנו מורכב מעשרות מומחים בתחומים שונים המביאים ערך יום יומי ללקוחות החברה.

השירותים שלנו

כידוע, השוק האמריקאי מהווה את היעד המרכזי עבור חברות רבות מרחבי העולם. גודל השוק, מאפייניו ועידוד הממשל לפעילות עסקית, הופך את השוק האמריקאי לכלכלה הגדולה בעולם.

עם זאת, החדירה לשוק האמריקאי דורשת מיומנות רבה, משאבים רבים ומקשה בעיקר על חברות זרות קטנות ובינוניות.

חברתנו מתמחה בסיוע לחברות אשר רואות בשוק האמריקאי כיעד לפעילותן, לרבות חברות המעוניינות להגדיל את נפח פעילותן בשוק האמריקאי.

ביצוע וניתוח סקרי שוק

חברתנו מבצעת ניתוח מקיף של כל מוצר/שירות לרבות ביצוע וניתוח סקרי שוק מיפוי שוק היעד, בחינת הרגולציה, דרישות שוק, עלויות שונות, מודל עסקי וכדומה.

פיתוח עסקי בינלאומי

באמצעות רשת עסקית ייחודית אותה פיתחה CIMT Group או מאפשרים גישה מהירה וייחודית למירב הגופים המובילים בשוק האמריקאי במטרה מרכזית "לשים את המוצר/השירות על המדף".

אנו מבצעים החל מבדיקות ראשוניות של השוק, המשך בבחינת הרגולציה והאישורים הנדרשים, גיבוש האסטרטגיה הנכונה ובעיקר, שיווק המוצר/הפעילות הפצתו ומכירתו.

מודל הפעולה מספק ללקוחתנו תוצאות מדידות וכספיות און ליין.

לחברתנו מחלקות פרסום, שיווק ומכירה בארה"ב אשר פועלות בשיתוף פעולה עם הלקוח.